Kotva
Rozvrhy
i-Škola přihlášení

Přihlášení do školního systému zde

 
 
Aktuality
Uzavření družiny
20.6.2018

Družina je v době ředitelského volna dne 29.6.2018 z důvodu nezájmu uzavřena.

Zápis do prvních tříd
13.4.2018

Výsledky se dozvíte zde

Ředitelské volno 7.5.
12.4.2018

Dne 7.5.2018 je ředitelské volno

Družina
12.4.2018
Dne 30. 4. a 7. 4. 2018 bude ředitelské volno. Zájem o školní družinu je třeba nahlásit do 20. 4. 2018.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
12.4.2018

Dne 17.4. od 16:30 se konají třídní schůzky

ředitelské volno
12.4.2018

Dne 30.4.2018 je ředitelské volno

Doplatek do ŠVP
16.3.2018

Do konce března prosíme rodiče žáků, přihlášených do ŠVP, aby uhradili doplatek.

Školní družina
16.3.2018

Školní družina je z důvodu nezájmu dne 29.3. 2018 (velikonoční prázdniny) UZAVŘENA.

Termíny přijímacího řízení
27.2.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou k termínům stanoveným ve Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018. Více v sekci informace výchovné poradkyně

Zápis
16.2.2018

Dne 12.4. se koná zápis do prvnních tříd

Zábavné odpoledně pro předškoláky
16.2.2018

Dne 8.3. se koná zábavné odpoledně pro předškoláky

Odevzdání přihlášek
9.2.2018

Do 1.3.2018 je nutné odevzdat přihlášky na střední školy

 
 
Mapa webu
A
A
A

Zápis pro školní rok 2017/2018

Vloženo: 12.2.2017 | Autor: Putiskova | Zobrazeno: 1739x

Školní rok 2017 – 18 – změny termínu zápisu k povinné školní docházce. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 .

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost o přijetí musí být písemná – viz níže „formuláře“ a doložená rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Výjimky:

  1.       Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,o odklad školní docházky, je nutné doložit:

a)      písemnou žádost o odklad šk.docházky - viz níže „formuláře“

b)      doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení( PPP nebo SPC) a odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa.

c)      Dokumenty totožnosti dítěte a zákonného zástupce (RL a OP)

V takovém případě odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

  1.       Dřívější nástup do školy:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí takového dítěte narozeného dříve je potřeba doložit:

a)      narození v období od září do konce prosince -  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení PPP

b)      narození v období od ledna do konce června -  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení PPP a odborného lékaře

c)      písemnou žádost o přijetí – viz níže „formuláře“

d)      Dokumenty totožnosti dítěte a zákonného zástupce (RL a OP)

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.