Kotva
Rozvrhy
i-Škola přihlášení

iSkola.cz

 

 

 
 
Aktuality
Rozvrhy na nový školní rok
29.6.2017

Rozvrhy na nový školní rok 2017/2018 budou zpřístupněny od 15.8.2017

Stránky se upravují na nový školní rok
29.6.2017

Stránky se upravují na nový školní rok 2017/2018

Pomůcky 2016/2017
22.6.2017

Jsou aktualizovány pomůcky na nový školní rok. Více se dozvíte v sekci pomůcky

 
 
Odběr aktualit

 
 
Mapa webu
A
A
A

Zápis pro školní rok 2017/2018

Vloženo: 12.2.2017 | Autor: Putiskova | Zobrazeno: 461x

Školní rok 2017 – 18 – změny termínu zápisu k povinné školní docházce. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 .

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost o přijetí musí být písemná – viz níže „formuláře“ a doložená rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Výjimky:

  1.       Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,o odklad školní docházky, je nutné doložit:

a)      písemnou žádost o odklad šk.docházky - viz níže „formuláře“

b)      doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení( PPP nebo SPC) a odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa.

c)      Dokumenty totožnosti dítěte a zákonného zástupce (RL a OP)

V takovém případě odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

  1.       Dřívější nástup do školy:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí takového dítěte narozeného dříve je potřeba doložit:

a)      narození v období od září do konce prosince -  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení PPP

b)      narození v období od ledna do konce června -  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení PPP a odborného lékaře

c)      písemnou žádost o přijetí – viz níže „formuláře“

d)      Dokumenty totožnosti dítěte a zákonného zástupce (RL a OP)

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.