Kotva
Rozvrhy
i-Škola přihlášení

Přihlášení do školního systému zde

 
 
Aktuality
Finanční odměna za sběr kaštanů a žaludů
7.11.2017

Finanční odměna za sběr kaštanů a žaludů

 

Celkem bylo nasbíráno 1 600kg kaštanů a žaludů. Nejvíce kaštanů a žaludů nasbírala

Daniela Hauptigová ze 4. A 251kg kaštanů.

Peníze za nasbírané kaštany a žaludy je možno osobně vyzvednout od 3.11. do 10. 11.

ve školní družině od 6.00 – 8.00hod. a  od 11.40 do 16. hod., nevyzvednuté peníze po 10. 11.  budou předány dětem. Finanční odměna 1kg kaštanů = 3Kč.

 

3. 11. 2017  Hana Kykalová

VOLBY
11.10.2017

Dne 20.10. ukončení vyučování ve 12:35 z důvodu konání voleb

Sběr kaštanů
18.9.2017

Sběr kaštanů

Sběr kaštanů bude zahájen dne 25. 9. 2017 každé pondělí od 7. 45 do 8. 20hod., prosím, aby větší množství kaštanů bylo již zváženo při předání.

 

ŠD - Ředitelské volno 29. 9. 2017
8.9.2017

Dne 29. září bude ředitelské volno, v případě potřeby školní družiny je třeba nahlásit do 15. září 2017. 

Nový systém
30.8.2017

Oznámení pro rodiče:

Od letošního školního roku přecházíme na nový informační systém, který nahradí stávající iškolu. Přístup pro rodiče bude předán na třídních schůzkách v září. Přístup přes webové stránky školy je v současné době nefunkční.
Stránky jsou aktuální a připraveny na nový školní rok 2017/2018
29.8.2017

Stránky jsou aktuální a připraveny na nový školní rok 2017/2018

 
 
Mapa webu
A
A
A

Zápis pro školní rok 2017/2018

Vloženo: 12.2.2017 | Autor: Putiskova | Zobrazeno: 606x | Zatím neupraveno

Školní rok 2017 – 18 – změny termínu zápisu k povinné školní docházce. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 .

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost o přijetí musí být písemná – viz níže „formuláře“ a doložená rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Výjimky:

  1.       Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,o odklad školní docházky, je nutné doložit:

a)      písemnou žádost o odklad šk.docházky - viz níže „formuláře“

b)      doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení( PPP nebo SPC) a odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa.

c)      Dokumenty totožnosti dítěte a zákonného zástupce (RL a OP)

V takovém případě odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

  1.       Dřívější nástup do školy:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí takového dítěte narozeného dříve je potřeba doložit:

a)      narození v období od září do konce prosince -  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení PPP

b)      narození v období od ledna do konce června -  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení PPP a odborného lékaře

c)      písemnou žádost o přijetí – viz níže „formuláře“

d)      Dokumenty totožnosti dítěte a zákonného zástupce (RL a OP)

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.